Waarom mannen zoveel macht hebben over de gezondheid en de samenleving van vrouwen

Waarom mannen zoveel macht hebben over de gezondheid en de samenleving van vrouwen

Een vrouw is een juridische volwassen mens binnen het maatschappelijke rijk. Het woord vrouw kan ook verwijzen naar zowel vrouwen als meisjes. Het woord vrouw kan ook op een meer algemene manier worden gebruikt om alle vrouwen te beschrijven, zoals in de uitdrukking alle vrouwen. De enkelvoudige vrouwen worden echter zelden voor vrouwen alleen gebruikt, zoals in andere uitdrukkingen, zoals alle vrouwen die uit vrouwen worden geboren.

 

De basisdefinitie van een vrouw is het potentieel om kinderen te krijgen. De definitie van een kind is het potentieel om zich voort te planten. Daarom is het doel van een samenleving de productie van gezonde en productieve vrouwen door middel van reproductie, wat het voortbestaan van de soort garandeert. Door dit proces ontwikkelen kinderen zich fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en economisch. Dit heeft geleid tot veel maatschappelijke vooruitgang in termen van empowerment van vrouwen en de bevordering van reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen.

 

Gedurende het grootste deel van de geschiedenis werden vrouwen beschouwd als de seksuele voortplantingsorganen van de soort, bevallen door mannen en kinderen baren in het algemeen. In de loop van de geschiedenis, in veel culturen en samenlevingen, zijn vrouwen echter ook gedegradeerd tot steun voor mannen in hun carrière, thuis en in hun relaties. Omdat sommige culturen en samenlevingen vrouwen niet in staat achten om onafhankelijke mensenrechten uit te oefenen, zijn vrouwen beperkt in de beslissingen die ze kunnen nemen met betrekking tot hun eigen mensenrechten en hun eigen reproductie. In sommige gevallen was het vermogen van een vrouw om zich voort te planten afhankelijk van haar relatie met haar echtgenoot. In andere gevallen was het vermogen van een vrouw om te reproduceren afhankelijk van het vermogen van een man om kinderen te produceren. En in nog andere gevallen is het vermogen van een vrouw om zich voort te planten afhankelijk van haar sociale positie binnen een cultuur of samenleving.

 

In de loop van de geschiedenis zijn verschillende vormen van sociale normen gebruikt om de reproductieve rechten van vrouwen te beheersen. In bepaalde delen van Afrika en Azië is de rol van een vrouw bijvoorbeeld verbonden met haar vermogen om kinderen voort te brengen. Het huwelijk wordt vaak gezien als de meest cruciale instelling in het leven van een vrouw, omdat het haar positie als echtgenote verzekert en het haar recht op kinderen verzekert. Sociale normen en rollen worden vaak geassocieerd met noties van gezinswaarden en eercodes, die worden gebruikt om gedrag en acties van vrouwen en acties te definiëren.

 

In veel delen van de wereld zijn de gevolgen van ondergeschikte sociale posities en rollen van vrouwen nog steeds duidelijk. Feit is dat veel landen over de hele wereld grote inspanningen hebben geleverd om gendergelijkheid te bevorderen. Ondanks deze pogingen om gendergelijkheid te bevorderen, wordt in veel delen van de wereld nog steeds veel geweld tegen vrouwen gepleegd. Dit is iets dat de hele wereld ten koste van alles moet vermijden.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gendergerelateerd geweld als handelingen of nalatigheden die de gezondheid van vrouwen schaden en deze blootstellen aan hoge risico’s. De WHO heeft ook het Office of the UN Women (UNWomen) opgericht om actieplannen voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld te coördineren en uit te voeren. Ondanks deze inspanningen worden veel vrouwen nog steeds het slachtoffer van fysiek geweld door mannen. Dit vormt in veel delen van de wereld een groot maatschappelijk probleem en is een van de vele problemen die in de loop der jaren zijn besproken en opgelost.

 

Mannen plegen geweld tegen vrouwen, niet alleen omdat ze machtig zijn en hen beheersen, maar ook omdat veel samenlevingen eisen dat vrouwen kinderen krijgen en kinderen opvoeden in de samenleving. Afgezien van de monetaire en emotionele druk die gepaard gaat met het moeder zijn, worden vrouwen ook gedwongen hun leven aan hun gezin te wijden. In veel samenlevingen worden vrouwen vroeg uitgehuwelijkt, krijgen ze kleine kinderen, mogen ze een huwelijk aangaan vlak voordat hun reproductieve vermogens zijn afgelopen, en vervolgens gedwongen om voor hun echtgenoten en hun gemeenschappen te werken totdat ze klaar zijn. Wanneer deze vrouwen de menopauze bereiken, moeten ze opnieuw wachten op het krijgen van kinderen en zodra ze oud genoeg zijn om deel te kunnen nemen aan de zwangerschap, worden ze vaak als vuil behandeld. Het resultaat is dat veel vrouwen geen economische middelen meer hebben om hen te onderhouden en van een lager dan minimumloon leven.

 

Dit gebrek aan inkomen leidt tot problemen als misbruik en geweld. Het gebrek aan sociale normen met betrekking tot genderrollen heeft mannen het monopolie gegeven om gezinsleden te kiezen. In een poging om het reproductieproces te beheersen, dat wordt beschouwd als een voorrecht van de vrouw, verkrachten of mishandelen mannen vrouwen wanneer ze maar willen. Het hoofdartikel dat ik schrijf, bespreekt manieren waarop we deze situatie kunnen veranderen door alle genderrollen te elimineren en ons te concentreren op gelijke kansen voor iedereen. Het hoofdartikel over dit onderwerp is te vinden op mijn blog.

Add Comment